Vi ønsker deg velkommen til Arena Nord og "Åsane-parken" om knappe 2 år

Takket være den fantastiske samfunnsstøtten Trond Mohn, ildsjeler i Åsane Il, Idrettsrådet i Bergen og Bergen kommune vil vi åpne et fantastisk anlegg på Myrdal like nord for Horisont og Vestlandshallen. Mega-anlegget skal drives av Åsane IL. Vi du være med på et fotballeventyr i "Åsane-parken"? Da spiller du toppfotball i Åsane (kvinner eller menn) i 2020 !

En topp moderne arena for toppfotball med inntil 3500 tribuneplasser, VIP-rom, kafeteria, moderne garderober tett på en trippel håndballhall, turnhall, klatrehall, ishaller og innendørs sandvolleyballbane. Det er bare å glede seg og så får vi tro og håpe at trafikk til/fra og nødvendig parkering for denne enorme aktivitetsveksten løser seg.

Innholdet i Arena Nord kommer til å være svært omfattende. Her er de viktigste punktene:

 • En flerbrukshall med plass til tre håndballbaner. Mulighet for arrangementsarena over to baner med tilskuerkapasitet på 2000 mennesker. Kan være aktuell for Tertnes (håndball) og Viking (volleyball) som kamparena.
 • En stor turnhall.
 • En stor klatrehall.
 • En ishall med hockeybane av full størrelse og curlinghall med fire curlingbaner.
 • Fotballstadion som tilfredsstiller krav til arrangement i toppfotballen. Tilskuerkapasitet på 3500. Åsanes A-lag vil flytte til denne banen. Dagens bane på Myrdal blir et breddeanlegg.
 • Servicebygg i tilknytning til hallene. Om lag 6000 kvadratmeter til garderober, møterom, kafeer, kontorer, sosiale rom og treningsrom.
 • I tillegg reguleres det inn nærmiljøanlegg, syverbane for fotball og en enkel sandhall for volleyball/håndball.
 • Veiene og parkeringen i området skal utbedres slik at dagens trafikkaos fjernes, og området inni idretts­parken blir for fotgjengere.
 • Vestlandshallen, som allerede finnes, blir også sentral.

Arena Nord blir den største utbyggingen av et idrettsanlegg i Bergen noensinne. Hele prosjektet er nå budsjettert til 370 millioner kroner, eksklusiv moms. Det som ikke dekkes av tippemidler og momsrefusjonsordninger, er det Trond Mohn som betaler i sin helhet. Tidligere har Mohns andel vært beregnet til 220 millioner kroner.

Møte

Det blir årsmøte i ÅFD tirsdag 23. april kl 1930  i Åsastuen på Myrdal Stadion. 

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkalling og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Åsane Fotball Damer årsmelding 2018
 5. Behandle Åsane Fotball Damer regnskap 2018
 6. Fastsette medlemskontingent 2019
 7. Vedta Åsane Fotball Damer budsjett 2019
 8. Behandle innkomne forslag 
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta valg iht. klubbens vedtekter og organisasjonsplan

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift