Nytt trenerteam for A-laget er på plass for å lede laget i en spennende høstsesong

Vi er veldig fornøyd med å ha engasjert Åsane Fotball-teamet Erik Duffy og Arild Mørk som nye og likestilte A-lagstrenere. Erik og Arild har oppnådd svært god utvikling og gode resultater for Åsane G16 i første halvdel av 2018-sesongen. De skal fortsatt bidra med dette. Avtalen med ÅFD går i første omgang ut sesongen og med mulighet for en mer langsiktig avtale om partene ønsker dette. Vi ønsker Erik og Arild lykke til og hjertelig velkommen i dameleiren

Møte

Det blir årsmøte i ÅFD tirsdag 23. april kl 1930  i Åsastuen på Myrdal Stadion. 

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkalling og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Behandle Åsane Fotball Damer årsmelding 2018
  5. Behandle Åsane Fotball Damer regnskap 2018
  6. Fastsette medlemskontingent 2019
  7. Vedta Åsane Fotball Damer budsjett 2019
  8. Behandle innkomne forslag 
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  10. Foreta valg iht. klubbens vedtekter og organisasjonsplan

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift