Åsane Fotball Damer

Hvordan starte nytt lag?

Hvordan starte nytt lag?

 

Hvordan startes et fotballag i Åsane fotball damer?

Det skal startes organisert fotballaktivitet for jenter i Åsane den høsten jentene begynner på skolen. Allerede fra første høst skal aktiviteten skje gjennom etablering av en felles gruppe/lag for alle fotballjenter fra Åsane skolene. Bakgrunnen for dette er at miljøene for jentene ofte blir for små dersom lagene organiseres pr skole og at det derfor blir vanskelig med kontinuitet både på spiller og trener/leder-siden. Dessuten blir alt mye morsommere når man er mange!

Rutiner:

·Sportslig leder 6-12 år sender i løpet av mai hvert år en informasjonsmail til alle jenteforeldre i 1.klasse på Åsane-skolene Ulsetskogen-Haukedalen-Rolland-Kollåsen-Storåsen-Skinstø-Kyrkjekrinsen

·Sportslig leder tar initiativ til et foreldremøte på barneskolene slik at tilbudet kan presenteres på en på en skikkelig måte for interesserte foreldre og jenter.

·Det vil her søkes etter 4-6 foreldre som kan påta seg ansvaret for å starte den yngste jentegruppa i Åsane fotball damer.

·Oppstart av treninger skjer ca 1 sept.

·Klubben skal legge til rette for at alle trenere i denne aldersklassen skal gjennomføre NFF`s aktivitetslederkurs

·Lagene vil få tilbud om 1 trening i skolenes gymsaler i vinterhalvåret, og 1 trening ute på grusbane/kunstgress i nærmiljøet/skoler i sommerhalvåret.

·Åsane fotball damer skal gi nødvendig utstyr til lagene

·Aktiviteten bør følge skoleplanen slik at det ikke er trening i sommerferien

·Hvert lag mottar en perm med oppstartsinformasjon som også inkluderer forslag til sportslig aktiviteter/noen øvelser

Hvem gjør hva internt i klubben:

-Utsendelse av info mail-Sportslig leder 6-12 år (Hedda Haugland Duffy - e-post: barn@aafd.no)  -frist 30 mai.

-Oppstartsmøte 1 uken av nytt skoleår.Her må vi få spillere og støtteapparat etablert -  Innen 1 sept

-Organisere arbeidsmøte for støtteapparat-Sportslig leder Jostein Nesse (e-post: sport@aafd.no) innen 15 sept

-Bestille utstyr-lagleder via utstyr@aafd.no (utstyrsansvarlig Bjørn Engum) -Innen 30 sept

-Skaffe treningstider høst/vår ved å kontakte banefordelingsansvarlig Per Chr Larsen (e-post: pcrl@online.no)  - Innen 30 sept

-Foreldremøte internt i laget- lagleder/trener.Her informeres det litt om hvordan man ønsker å drive laget-Innen 1 des.

-Oppdatere hjemmesiden- Få påloggingsinfo av Klubbleder Jostein Nesse (e-post joss@aafd.no)

- Påmelding til seriespill, evt turneringer- lagleder/trener koordinerer dette med Sportslig leder 6-12 år (Hedda Haugland Duffy - e-post: barn@aafd.no) - Innen 1 feb

 

E-post: post@aafd.no
Kontonummer: 3632.54.81174
Organisasjonsnummer: 982 607 833
Kontoradresse: Åsane Senter 58, Vestlandshallen, 5116 Ulset

Attraktiv - Engasjert - Inkluderende

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift